Aktualności

Informujemy, że woda jest już zdatna do picia.

KOMUNIKAT

Zarząd ROD OTOWO zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 12 marca 2020r. (czwartek) o godz. 16:30 w Sali Bankietowej Pałacu Jaśminowego w Batorowie ul. Zakrzewska 15.
W przypadku braku quorum, zebranie odbędzie się w drugim terminie w tym samym dniu, o godz. 17:00.

2019

Christmas 2019

K O M U N I K A T

      Zarząd  ROD  OTOWO informuje, że w dniu  03  listopada 2019r. nastąpi odwodnienie sieci wodociągowej na terenie ROD OTOWO.
W związku z powyższym  przypomina się  o  konieczności odwodnienia    przez działkowców własnej instalacji wodociągowej w obrębie 
użytkowanych przez siebie działek przed okresem zimowym. 
Po zakończeniu odwodnienia własnej instalacji należy zamknąć zawory spustowe służące do jej odwodnienia a także główne zawory odcinające 
dopływ wody do działki.
Za ewentualne szkody wynikające z zaniechania powyższych czynności Zarząd nie ponosi odpowiedzialności.

                                                            Zarząd ROD OTOWO

K O M U N I K A T

    Zarząd ROD OTOWO w Otowie, informuje, że od dnia 20 września 2019 do 30 października 2019r. przystępuje do  odczytu liczników wody. 
Odczyt będzie wykonywał gospodarz ogrodu Pan Ryszard Kociński. Prosimy o zgłaszanie tel. 697191338. Brak odczytu w wyznaczonym terminie spowoduje naliczenie opłaty za wodę w formie ryczałtu.Wszelkie wątpliwości i pytania można kierować również do prezesa ROD OTOWO numerem telefonu 667960589.

                                                         mgr Małgorzata Jabłecka Jędrzejczak
    
                                                                                  Prezes ROD OTOWO   

Zarząd ROD OTOWO zaprasza do współpracy osoby, które chcą włączyć się w organizację naszej wspólnej imprezy. Chętnie przyjmiemy fanty na nagrody oraz ugościmy osoby mogące uatrakcyjnić imprezę jakimiś występami, pokazami (taniec, magia itp.), udziałem w turniejach i zawodach sportowych.

35-lecie