Opłaty

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

   R.O.D. OTOWO W OTOWIE

 w dniu 11 kwietnia 2019 r podjęło uchwały dotyczące wysokości i terminów opłat na rzecz Ogrodu

Tytuł opłatyWartość złUwagi
roczna składka członkowska 6,00 w przypadku współczłonkowstwa, każdy małżonek opłaca składkę w wysokości 3,00 zł
 Opłata ogrodowa 0,958 gr/m2 pow. działki to składnik ustalony przez KR P.Z.D.,  78gr/ pow. działki to składnik uchwalony przez Walne Zebranie, na potrzeby ogrodu. 
Oplata energetyczna 25,00Od działki
Opłata wodna25,00Od działki
Opłata za wywóz śmieci190,00opłata za wywóz śmieci na 2019r. – od działki
Opłata za wywóz śmieci66,00Niedobór w  opłatach za wywóz śmieci w latach 2017 i 2018 – od działki
zadanie inwestycyjne – „Drogi”100,00budowa al. spacerowej etap II – od dzialki
Opłata za użytkowanie boksu60,00dot. tylko działkowców posiadających boks
 podwyższona opłata ogrodowa dla nowych członków 2 130,00 dawniejsza opłata inwestycyjna
 podwyższona opłata ogrodowa dla nowych członków 300,00 dawniejsza opłata – wpisowe

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
 W DNIU 11 KWIETNIA 2019 ROKU 
 dostępne są w siedzibie Zarządu

========================================

Ostateczny termin wniesienia opłat ustala się na dzień 
30 czerwca 2019 r.
Po upływie tego terminu naliczane będą odsetki ustawowe dla wpłat przeterminowanych.

 
===============================

 
Wpłat należy dokonywać przelewem na konto bankowe R.O.D. OTOWO
 
Nr rachunku bankowego: PKO BP S.A.  80102040270000110200314773
 Dla ułatwienia identyfikacji należy koniecznie podać numer działki
której wpłata dotyczy oraz imię i nazwisko użytkownika działki.