Opłaty

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

   R.O.D. OTOWO W OTOWIE

 w dniu 11 kwietnia 2019 r podjęło uchwały dotyczące wysokości i terminów opłat na rzecz Ogrodu

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
 W DNIU 11 KWIETNIA 2019 ROKU 
 dostępne są w siedzibie Zarządu

========================================

Ostateczny termin wniesienia opłat ustala się na dzień 
30 czerwca 2019 r.
Po upływie tego terminu naliczane będą odsetki ustawowe dla wpłat przeterminowanych.

 
===============================

 
Wpłat należy dokonywać przelewem na konto bankowe R.O.D. OTOWO
 
Nr rachunku bankowego: PKO BP S.A.  80102040270000110200314773
 Dla ułatwienia identyfikacji należy koniecznie podać numer działki
której wpłata dotyczy oraz imię i nazwisko użytkownika działki.