Odczyty liczników prądu i wody

Prądu:

UWAGA:
Osoby, które nie złożyły oświadczenia na przetwarzanie danych osobowych nie figurują na wykazie zużycia energii.
Zobowiązane są odebrać wymiar opłat za energię osobiście lub telefonicznie tel. 667 960 589
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, odczyt liczników prądu jest dostępny w Biurze Zarządu.

Wcześniejsze odczyty:

————————————————————

Wody:

UWAGA:
Osoby, które nie złożyły oświadczenia na przetwarzanie danych osobowych nie figurują na wykazie zużycia energii.
Zobowiązane są odebrać wymiar opłat za energię osobiście lub telefonicznie tel. 667 960 589

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, odczyt liczników wody jest dostępny w Biurze Zarządu.